Makroterm

Bezpieczeństwo użytkowania systemu

Kominki z płaszczem wodnym to przede wszystkim ekonomiczny sposób na ogrzanie domu. Czy możemy przyjąć, że kominki są bezpiecznymi urządzeniami? Czy myślałeś o tym co może się stać w momencie przerwy w dostawie prądu lub awarii sieci wodociągowej?

Czytaj więcej…

Zintegrowane Ogrzewanie to:

- ekonomiczny sposób na ogrzanie domu i obniżenie kosztów eksploatacyjnych
– wszystkie urządzenia zbadane i przetestowane
– modułowy system zarządzania energią budynku
– inteligentny system zarządzania energią

Integrator

Serce nowoczesnej kotłowni
Zarządza przepływem energii, umożliwia szybki montaż systemu grzewczego oraz optymalizuje jego działanie.

Czytaj więcej…