Ogrzewanie i ciepła woda dla Twojego domu

Dołącz do nas
German (Germany)Україна (Ukraine)Slovenčina (Slovenská Republika)English (England)Polish (Poland)

Turbokominek Plazmo

TURBOKOMINEK Z RAMĄ PLAZMO w wersji STANDARD

Turbokominek Plazmo to wkład kominkowy
przeznaczony do nowoczesnych wnętrz. Wyposażony w dużą szklaną ramę zapewniająca niekonwencjonalną wizję ognia oraz ukrytą klamkę, która podkreśla nowoczesny design.  Posiada wbudowany wymiennik, który pozwala na pracę Turbokominka w układzie zamkniętym, zabezpiecza układ przed przegrzaniem i wydłuża jego żywotność. Konstrukcja Plazmo pozwala na efektywniejsze dopalanie gazów powstających w trakcie spalania drewna. Turbokominek we współpracy z Integratorem może przejmować funkcję bufora nadmiaru energii solarnej oraz umożliwiać wykorzystanie kolektorów do ogrzewania budynków.

Turbokominek Plazmo w połączeniu z Integratorem pełni rolę bufora energii w układach z kolektorami słonecznymi /rozwiązanie patentowe/

Turbokominek Plazmo dostępny jest w dwóch wersjach otwierania drzwiczek - lewo i prawostronnej.


kominek z płaszczem wodnym, wbudowany wymiennik kominek z płaszczem wodnym, wbudowany wymiennikTurbokominek Plazmo dostępny jest w mocach:

14 kW -
przeznaczony do budynków o powierzchni od 120 do 150 m2

18 kW - przeznaczony do budynków o powierzchni od 160 do 230 m2

32 kW - przeznaczony do budynków o powierzchni od 280 do 350 m2


zamontowany kominek z płaszczem wodnym i wbudowanym wymiennikiem
kominek z płaszczem wodnym w zabudowie kominek z płaszczam wodnym w zabudowie
Konstrukcja kominka zapewnia jego efektywne działanie i wysoką sprawność

kominek z płaszczem wodnym
Kompletne wyposażenie daje gwarancję jakości wykorzystanych materiałów, jak również eliminuje problemy nieodpowiedniego doboru materiałów do montażu, ponieważ są one dobierane przez producenta. 

Dane techniczne>>Dane techniczne Turbokominka Plazmo

Model

Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

Średnica czopucha/
średnica komina
(mm)

14 kW

1440

800

350

180

18 kW

1386

804

588

200

32 kW

1440

800

600

300

Rama
kominkowa

600

800

-

-

Szyba

572

774

-

-

Standardowe wyposażenie>>Wraz z Turbokominkiem - kominkiem z płaszczem wodnym, otrzymują Państwo następujące elementy wyposażenia:

Produkt opatentowany Wbudowany wymiennik do pracy w układzie zamkniętym
Wymiennik wykonany z rury nierdzewnej o średnicy 25 mm. Karbowana rura pozwala na elastyczną pracę podczas działania instalacji. Dzięki temu wyeliminowane zostało zjawisko zakamieniania się wymiennika. Charakteryzuje się małymi oporami przepływu, czego efektem jest wyoska wydajność instalacji grzewczej.

Czopuch


Czopuch

Element przyłącza kominowego wykonany ze szlachetnej stali żaroodopornej. Odporny na działanie wysokich temperatur. Jego powierzchnia charakteryzuje się niską chropowatością.

Płotek i rusz


Płotek i ruszt
Płotek w zależności od modelu kominka występuje w dwóch wersjach: prosty i baryłka. Płotek zabezpiecza wkład przed wypadaniem drewna i popiołu na zewnątrz komory spalania. Ruszt zapobiega wpadaniu do popielnika niewypalonego do końca drewna.

Kosz na popiół

Kosz na popiół
Kosz ułatwia oczyszczanie kominka z popiołu.
szyba kominkowa
Szyba kominkowa
Hartowane szkło kominkowe odporne na bardzo wysokie temperatury.


Eksploatacja Turbokominków>>


Spośród wielu wyróżników Turbokominka na uwagę użytkownika zasługują korzyści ekonomiczne oraz jego praktyczne zastosowaniem i estetyczny wygląd.

Kominek jest tak skonstruowany, aby mógł pracować w dwóch systemach: zamkniętym i otwartym. Możliwe jest to dzięki wbudowanemu, specjalnemu wymiennikowi ze stali nierdzewnej. Rozwiązanie to zostało opatentowane przez "MAKROTERM". Wbudowany wymiennik nie tylko rozdziela systemy otwarty od zamkniętego, ale ponadto zapobiega kondensacji na ściankach kominka, co znacznie wydłuża żywotność urządzenia. Wymiennik ten poprawia również sprawność układu pompowego oraz chroni pompę przed kawitacją (temperatura wrzenia w układzie otwartym 100ºC, a w układzie zamkniętym zależna od ciśnienia 105 ºC - 115 ºC). Dodatkowo, posiada bardzo małe opory hydrauliczne i nie wymaga stosowania pomp o wyższym podnoszeniu.

Proces spalania w Turbokominku jest nadzorowany przez centralkę, wyposażoną w mikroprocesor, który steruje turbiną powietrza płynnie modulowaną w zakresie od 20% do 100%. Procesor wylicza, w jaki sposób ma pracować turbina z funkcji przyrostów temperatury i tak nią steruje, aby zapobiec przegrzaniu systemu. Sterownik posiada system podtrzymywania palenia w chwili, kiedy została zrealizowana zadana temperatura oraz zapobiega tworzeniu się tlenków węgla w palenisku. Posiada również niezależne sterowanie obiegiem CO i CWU oraz możliwość odłączenia obiegu CO w sezonie letnim. Wbudowany specjalny zawór w turbinie powietrza zahamowuje proces spalania w chwili, kiedy została zrealizowana zadana temperatura, a konstrukcja kominka umożliwia minimalny dopływ powietrza, aby nie tworzyły się w palenisku tlenki węgla. Komora spalania jest tak skonstruowana, aby proces spalania drewna był optymalny. Turbina dostarcza do paleniska powietrze pierwotne i wtórne. Powietrze pierwotne podtrzymuje proces spalania i umożliwia spalanie materiałów drewnopochodnych, o różnych parametrach, natomiast powietrze wtórne, ma za zadanie dopalanie gazów i podniesienie sprawności urządzenia.

Turbokominek może współpracować z innymi urządzeniami.  Poprzez zastosowanie przełącznika źródeł zasilania (PZZ) Turbokominek,  po uzyskaniu zadanej temperatury minimalnej, może wyłączać pracę kotła gazowego, olejowego, elektrycznego, pompy ciepła, przejmując sterowanie obiegiem CO i CWU. Z chwilą, kiedy temperatura spada poniżej zadanej minimalnej, funkcje kotła zostają przywrócone. Sterownik Turbokominka ma wbudowane sześć stref czasowych. Może również współpracować ze sterownikiem pokojowym. Palenie w Turbokominku jest bardzo proste, kominek zawsze można załadować drewnem do pełna, ustawić żądaną temperaturę i zamknąć drzwi kominka. W tym czasie sterownik tak zarządza procesem spalania, aby zadana temperatura była zawsze zrealizowana. Dzięki temu palenie w Turbokominku nie wymaga specjalnego nadzoru.

Łatwość obsługi>>

Znajdująca się w standardowym wyposażeniu centralka elektroniczna steruje funkcjonowaniem kominka poprzez regulację pracy wentylatora i pomp obiegowych. Istnieje tu możliwość zaprogramowania cyklu rozpalania, temperatury załączania pomp obiegowych oraz doboru wydajności wentylatora stosownie do rodzaju paliwa.

Płynna i elektroniczna regulacja dopływu ilości powietrza do spalania zapobiega przypadkowemu wygaśnięciu płomienia i gromadzeniu spalin. Turbokominek posiada alarm programowy z sygnalizacją dźwiękową, który zostaje uruchomiony w momencie przegrzania się urządzenia.

W istotny sposób umożliwia to dokładną kontrolę procesu spalania co w efekcie przyczynia się do osiągnięcia uzysków ciepła w granicach 85%.

ROZPALANIE

Sposób rozpalania w kominku jest prosty i szybki dzięki elektornicznemu sterowaniem nadmuchu.

Zasada rozpalania:

Otworzyć drzwiczki frontowe
Stosownie przekręcić pokrętło regulacji przepływu spalin
Przygotowaną rozpałkę z suchego drewna i papieru ułożyć na rusztach
Podpalić papier i zamknąć drzwiczki frontowe
Załączyć centralkę elektroniczną i przy jej użyciu dokonać ustawienia temperatury oraz mocy dmuchawy,
Gdy jest już utworzona warstwa żaru w celu uzyskania nominalnej mocy cieplnej Turbokominka należy załadować do paleniska kilka polan drewna i za pomocą centralki elektronicznej dokonać ustawienia temperatury oraz mocy dmuchawy,
Intensywność spalania uzyskuje się poprzez: zainicjowanie pracy wentylatora i ustalonej temperatury na centralce elektronicznej,

EKSPOLOATACJA

Wykonanie instalacji Turbokominka i sieci c.o. oraz zabezpieczeń winno być wykonane zgodnie z wymogami, z naczyniem wzbiorczym typu otwartego. W trakcie eksploatacji urządzeń grzewczych należy w szczególności przestrzegać poniższych zasad:


1.Przed rozpaleniem ognia w Turbokominku: sprawdzić czy instalacja jest prawidłowo napełniona wodą, skontrolować przewód kominowy, upewnić się czy naczynie wzbiorcze wraz z rurami do i odpływowymi jest sprawne technicznie i jest drożne.
2.Jeśli występuje przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozów to obowiązkowo należy spuścić wodę z instalacji, aby nie dopuścić do jej zamarznięcia i zniszczenia wskutek rozsadzenia.
3.Zapewnić prawidłową wentylację nawiewno-wywiewną w pomieszczeniu zainstalowania Turbokominka.
4.W otoczeniu urządzenia nie powinny znajdować się materiały łatwopalne oraz żrące.
5.W pomieszczeniu gdzie zainstalowano Turbokominek nie stosować wentylacji wyciągowej mechanicznej
6.Jako medium grzewcze stosować wodę uzdatnioną. W przypadku nie ogrzewania pomieszczeń w okresie chłodnym do instalacji grzewczej można dodać płynu niezamarzającego.
7.Eksploatacja i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Turbokominka:
szyba paleniska w czasie pracy Turbokominka jest gorąca (> 100oC ) – należy zwracać szczególną uwagę, dotyczy to przede wszystkim dzieci,
paleniska Turbokominka nigdy nie wygaszamy zalewając wodą,
palenisko promieniując poprzez szybę wydziela znaczne ilości energii cieplnej – nie należy pozostawiać łatwopalnych materiałów i przedmiotów w odległości mniejszej niż 150 cm od szyby żaroodpornej,
w czasie opróżniania paleniska z nagromadzonego popiołu należy wygarniać popiół do metalowego lub niepalnego pojemnika. Należy pamiętać o tym, że nawet pozornie wystudzony popiół może być bardzo gorący i spowodować pożar,
celem uzyskania optymalnego działania urządzenia należy przewidzieć wentylację pomieszczenia w którym jest ono zainstalowane.

KONSERWACJA

W celu racjonalnego spalania paliwa w Turbokominku należy:

okresowo czyścić komorę spalania i ruszt żeliwny,
w celu ułatwienia czyszczenia zaleca się wyjąć pionowy ruszt ozdobny,
opróżnić odpady paleniskowe z kasety żeliwnej,
Samoczyszczenia komory spalania Turbokominka można dokonać poprzez nałożenie polan drewna i nastawienie w centralce elektronicznej pracy wentylatora na 100% mocy

Komin powinien być wykonany z materiałów niepalnych pozwalających na utrzymanie stałej temperatury, a w razie konieczności komin należy zaizolować. Komin i przewody kominowe powinny być sprawdzone pod względem szczelności, niedopuszczalne są jakiekolwiek nieszczelności. Komin może posiadać przekrój kołowy lub kwadratowy o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 180mm x 180 mm. Przekrój przewodu kominowego powinien być taki sam na całej swojej wysokości, nie powinien posiadać gwałtownych przewężeń oraz zmian kierunku przepływu spalin. Do jednego przewodu kominowego nie wolno podłączać więcej niż jedno urządzenie grzewcze.

Przewody kominowe należy czyścić mechanicznie kilka razy w roku, obowiązkowo raz w okresie sezonu grzewczego. Czyszczenie przewodów kominowych powinna dokonywać specjalistyczna firma kominiarska.

Przy okazji czyszczenia należy:
sprawdzić stan Turbokominka, a w szczególności elementów połączeniowych zapewniających szczelność oraz uszczelki i zamknięcia,
sprawdzić stan przewodów kominowych i przewodu przyłączeniowego, wszystkie złącza powinny wykazywać dobrą odporność mechaniczną i szczelność.

Bezpieczeństwo>>Podstawą bezpiecznego użytkowania Turbokominka jest jego właściwe zamontowanie w instalacji c.o.
Zabezpieczeniem hydraulicznym Turbokominka jest naczynie wzbiorcze systemu otwartego z zaworem samo dopuszczającym wodę do instalacji. Płynna i elektroniczna regulacja dopływu ilości powietrza do spalania zapobiega nadmiernemu rozgrzaniu płaszcza wodnego.Jest zalecane, aby przekrój czynny komina odpowiadał przekrojowi kołowemu o średnicy minimum 18 cm. Podłączenie Turbokominka do przewodu kominowego odbywa się za pomocą kształtek nierdzewnych - żaroodpornych.

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać następujących zasad:

Turbokominek nie może pracować bez wody.
W przypadku osiągnięcia temperatury czynnika grzewczego powyżej 90 st. C następuje włączenie się sygnału dźwiękowego centralki elektrycznej uruchamiają się pompy CO I CWU
Nie wolno zalewać wodą ognia w komorze spalania
W pomieszczeniu zainstalowania Turbokominka należy zapewnić swobodny, naturalny dopływ powietrza niezbędnego do spalania paliwa
W przypadku wystąpienia nadmiernego, nie kontrolowanego procesu spalania należy zastosować regulator ciągu kominowego.

Proces spalania>>

Sterowanie mikroprocesorowe - znajdująca się w standardowym wyposażeniu centralka elektroniczna steruje  funkcjonowaniem kominka poprzez regulację pracy wentylatora i pomp obiegowych. Istnieje tu możliwość zaprogramowania cyklu rozpalania, temperatury załączania pomp obiegowych oraz doboru wydajności wentylatora stosownie do rodzaju paliwa.

Płynna i elektroniczna regulacja dopływu ilości powietrza do spalania zapobiega przypadkowemu wygaśnięciu płomienia i gromadzeniu spalin. Turbokominek posiada alarm programowy z sygnalizacją dźwiękową, który zostaje uruchomiony w momencie przegrzania się urządzenia.

TURBOKOMINEK® musi pracować w układach wypełnionych całkowicie wodą lub inną cieczą dopuszczoną do stosowania w instalacjach C.O. Jeżeli Turbokominek będzie użytkowany okresowo i istnieje niebezpieczeństwo obniżenie temperatury czynnika grzewczego poniżej 0oC, należy zabezpieczyć układ napełniając instalację płynem niezamarzającym przeznaczonym do układów grzewczych, lub opróżnić zład wody z układu grzewczego.

Turbokominek a inne kominki - porównanie techniczne>>


TURBOKOMINEK - ATUTY

INNE KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM - SŁABE STRONY

1. Turbokominek pracuje bezpośrednio w systemie zamkniętym

1. Praca tylko w systemie otwartym(możliwość pracy w układzie zamkniętym tylko po zastosowaniu wymiennika płytowego )

Wbudowany wymiennik ze stali nierdzewnej posiada niewielkie opory hydrauliczne, dlatego możemy zastosować pompę o niższym podnoszeniu. Wymiennik płytowy stwarza większe opory hydrauliczne.
W wymienniku nie osadza się kamień kotłowy. Wąskie szczeliny w wymienniku płytowym szybko ulegają zatkaniu kamieniem kotłowym.
Wymiennik zabezpiecza nam pompę przed kawitacją, gdyż pracuje pod ciśnieniem, a temperatura wrzenia wody wynosi od 105 do 115 oC. Konieczność zastosowania większej ilości pomp ( dodatkowa pompa musi mieć większą wydajność ).
Wbudowany wymiennik zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej na ściankach kominka, dzięki czemu zwiększona jest żywotność kominka. W przypadku przegrzania kominka, pojawiają się pęcherzyki powietrza zawarte w wodzie, wprowadzając pompę w kawitację, a następnie do wymiennika płytowego i system przestaje działać.
Łatwość podłączenia do instalacji CO i CWU.

Aby polepszyć pracę instalacji jesteśmy zmuszeni stosować separator powietrza.


2. Elektronicznie kontrolowany proces spalania 2. Ręczne sterowanie procesem spalania
Możliwość ustawienia zadanej temperatury, niezależne sterowanie pompą CO i CWU. Musimy zapewnić stały nadzór urządzenia aby kontrolować dopływ powietrza do paleniska.
Sterowanie dopływem powietrza do paleniska zależnie od rodzaju spalanego drewna. System podtrzymywania palenia i przedmuchu paleniska (zabezpiecza przed powstawaniem tlenków węgla). Brak zabezpieczenia przed przegrzaniem w momencie braku zasilania elektrycznego.
Ustawialny próg wyłączania i załączania kotła CO, system rozpalania i wygaszania kominka. Brak

Zabezpieczenie przez przegrzaniem w chwili wyłączenia prądu (automatyka zamyka dopływ powietrza do paleniska).


Ręczne
3. Temperatura spalin na poziomie 180-220 st. C 3. Wysoka temperatura spalin, powyżej 250 st. C.
System dopalania gazów realizowany jest przez zasilanie paleniska w powietrze pierwotne i wtórne. Brak
Normatywna sprawność urządzenia - 87%

Zapewniające oszczędności rozwiązania techniczne to:

a) wbudowany wymiennik ze stali nierdzewnej, który:
- rozdziela sytem na dwa układy grzewcze: otwarty i zamknięty,
- zapobiega kondensacji na ściankach kominka (eliminuje zastosowanie zaworu mieszającego),
- niedopuszcza do dostania się pary do układu pompowego w przypadku zagotowania wody (temperatura wrzenia w układzie zamkniętym jest o parę stopni wyższa niż układu otwartego, nie wymaga stosowania separatora),
- minimalizuje opory na instalacji,
- uniemożliwia zatkanie się wymiennika kamieniem kotłowym, co często zdarza się przy wymienniku płytowym.
Układ pierwotny wymiennika działa grawitacyjnie (nie jest potrzebna pompa).
Tańszy i szybszy montaż, ze względu na to, że nie ma wymiennika zewnętrznego, którego montaż jest dosyć skomplikowany i pracochłonny.

b) sterowanie procesem spalania
Konstrukcja sterownika umożliwia sterowanie nie tylko pompami, tak jak to jest w innych rozwiązaniach, ale zarządza procesem spalania poprzez płynną modulację turbiną powietrza. Powietrze wymuszone przez turbinę podawane jest do układu pierwotnego, w celu podtrzymywania palenia oraz do układu wtórnego w celu dopalania gazów. Podawanie powietrza do układu pierwotnego, może być ciągłe lub z przedmuchami do podtrzymywania palenia i zapobiegania tworzenia się tlenków węgla w palenisku. Umożliwia to spalanie drewna i materiałów drewnopochodnych, brykietu, peletsu, suchych zrębków. W innych rozwiązaniach spalanie materiałów sypkich jest utrudnione lub niemożliwe.

Połączenie sterownika z turbiną powietrza i zaworem stopowy zamontowanym w turbinie, zapobiega wychłodzeniu się budynku przez ciąg kominowy. W przypadku wyłączenia prądu zawór stopowy zamyka dopływ powietrza do paleniska i zmniejsza przyrosty temperatury na płaszczu Turbokominka.

Optymalny proces spalania zapewnia powietrze wtórne, którego zadaniem jest dopalanie gazów i osłona szyby przed nadmiernym brudzeniem. Dopalone gazy są odprowadzone na zespół wymienników, z których odbierane jest ciepło i przekazywane do wymiennika Turbokominka, a później do instalacji CO i zasobnika CWU. Turbina powietrza jest niesłyszalna dla użytkowników, posiada górne ograniczenie obrotów. Temperatura spalin w Turbokominku wynosi 180 do 220 oC i nie przekracza 250 oC.W innych rozwiązaniach temperatura wynosi powyżej 250 oC i dochodzi nawet do 400 oC, z czego wynika, że straty kominowe są dużo wyższe niż w Turbokominku.

Zabezpieczenie układu otwartego>>

Turbokominek, dzięki połączeniu układu zamkniętego z otwartym, jest bardzo bezpiecznym urządzeniem.

Zabezpieczeniem układu otwartego jest naczynie wzbiorcze, które zabezpiecza płaszcz wodny przed przegrzaniem.

Niweluje tym samym możliwość wytworzenia się ciśnienia w płaszczu wodnym.

Naczynie wzbiorcze przejmuje objętość wody bez wzrostu ciśnienia, w momencie kiedy temperatura w płaszczu wodnym jest wysoka. Pływak, który znajduje się w naczyniu samoczynnie dopuszcza zimną wodę do płaszcza wodnego kominka.

Zasadę działania naczynia wzbiorczego można wytłumaczyć na przykładzie garnka z gotującą się wodą. Wraz ze wzrostem temperatury w wodzie zaczynają tworzyć się pęcherzyki powietrza. Im wyższa temperatura tym tych pęcherzyków jest więcej pojawia się również para oraz "bulgotanie". Zjawiska te zanikają w momencie gdy dolejemy do garnka zimną wodę.

Na takiej zasadzie działa naczynie wzbiorcze, przejmując parę, "bulgotanie" i pęcherzyki powietrza jednocześnie schładzając płaszcz zimną wodą.

Zalety wbudowanego wymiennika>>Wbudowany wymiennik Turbokominka

Wbudowany wymiennik, zapewnia większą sprawność Turbokominka w porównaniu z kominkami z płaszczem wodnym, do których trzeba dokupić wymiennik zewnętrzny i zamontować go poza kominkiem.
Wbudowany wymiennik to również mniejsze straty ciepła, woda kotłowa trafia bezpośrednio z Turbokominka na instalację a w przypadku pozostałych kominków traci ona część swego ciepła ponieważ rurarz nie prowadzi bezpośrednio do grzejników a do wymiennika.

Kominek z płaszczem wodnym w instalacji z wymiennikiem płytowym
Oddzielnie układu zamkniętego od otwartego w Turbokominku niweluje możliwość zapowietrzenia się i zakamieniania urządzenia co bardzo często występuje w przypadku wymienników zewnętrznych.
Powietrze nie zostaje w nich odprowadzone do naczynia wzbiorczego a wraz z wodą trafia do wymiennika. W Turbokominku woda kotłowa nie miesza sie z wodą płaszcza wodnego dzięki czemu nie ma możliwości aby pęcherzyki powietrza przedostały się do wymiennika.
Na wbudowanym wymienniku wykonanym z karbowanej rury nie osadza się kamień kotłowy a zjawisko to jest częste w przypadku wymiennika zewnętrznego. Ciągle pracujące rury wymiennika Turbokominka naprężają sie i kurczą pod wpływem temperatury dzięki czemu kamień kotłowy zostaje zrzucany ze ścianek rur.
GALERIA

Zobacz zdjęcia naszych produktów.

GALERIA

Zobacz zdjęcia naszych produktów.