Integrator II SH – ogrzewanie hybrydowe

Integrator II SH budowa

Integrator II SH budowa

Integrator II SH umożliwia ogrzewanie hybrydowe poprzez łączenie odbiorników ciepła (centralne ogrzewanie, ogrzewanie podłogowe, zasobnik CWU) i 2 lub 3 źródeł ciepła: kocioł gazowy/stałopalny/elektryczny/olejowy + kominek z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym + zasobnik kolektorów słonecznych. Ogrzewanie hybrydowe jest rozwiązane na tych samych czynnikach i w takich samych układach ciśnieniowych.

Ogrzewanie hybrydowe za pomocą opatentowanej technologii Integratora

 • większa niezawodność i optymalna praca układu grzewczego
 • zarządza i stabilizuje przepływy energii (rozdziela układy, zapobiega zakłóceniom przepływów)
 • porządek instalacji (zasilania i powroty w jednym miejscu montażu)
 • zabudowa kotłowni nie wymaga dużo miejsca
 • funkcja sprzęgła hydraulicznego
 • funkcja rozdzielacza kotłowego na obiegi grzewcze
 • wyposażony w 3-drogowy zawór przełączny z siłownikiem

Integrator umożliwia ponadto:

 • pomiar temperatury i ciśnienia w instalacji
 • nadanie priorytetu CWU: automatyczne przekierowanie energii do ogrzewania wody użytkowej lub pomieszczeń
 • bezpieczną pracę instalacji oraz właściwy przepływ energii w czasie serwisu czy demontażu kotła (funkcje grzewcze realizuje drugie urządzenie)
 • etapowe ogrzewanie hybrydowe przez podłączanie kolejnych urządzeń grzewczych
 • łatwy montaż i powtarzalność budowy instalacji (standaryzowane połączenie), ograniczające awaryjność systemu grzewczego oraz mniej złączek instalacyjnych
 • buforowanie energii słonecznej w płaszczu wodnym kominka
previous arrow
next arrow
Slider

Sposób podłączenia Integratora II SH

Integrator II SH ogrzewanie hybrydowe

Integrator II SH ogrzewanie hybrydowe

Integrator II SH dzielimy pod względem mocy cieplnej kotła, z którym będzie współpracować. Integrator dostępny jest również w wersji bez sprzęgła hydraulicznego

dane_technicznejpg

Ogrzewanie hybrydowe – przykładowe wykorzystanie Integratora II SH

Kocioł gazowy kondensacyjny z urządzeniem na paliwo stałe i opcjonalnie kolektorami słonecznymi

Wykorzystane źródła energii: Gaz ziemny, biomasa, energia słoneczna.

Jeżeli dom można podłączyć do sieci gazowej zalecamy zastosowanie kotła gazowego kondensacyjnego oraz Kominka z płaszczem wodnym wspomagającym CO i CWU. Kolektory słoneczne Turbosolar dobrze sprawdzą się w przypadku posiadania połaci dachowej skierowanej na południe.

Opis działania

 •  Główne źródło energii – kocioł gazowy kondensacyjny
 •  Źródło uzupełniające – Turbokominek z płaszczem wodnym
 •  Integracja – moduł Integrator

Oszczędności eksploatacyjne

System zintegrowany pozwala na zaoszczędzenie ponad 50% kosztów w
porównaniu do ogrzewania samym gazem. W przypadku częstszego
korzystania z drewna oszczędności mogą być większe. Kolektory słoneczne
od marca do września w 60% pokrywają zapotrzebowanie na ciepłą wodę.
W okresach ciepłej pogody, automatykę turbokominka można ustawić na
ogrzewanie tylko wody użytkowej.

Bezpieczeństwo energetyczne

Ogrzewanie i ciepłą wodę zapewniają 3 niezależne źródła energii. W
przypadku braku gazu dom można w całości ogrzewać turbokominkiem.
Połączenia zasobnika 300 litrowego i kolektorów słonecznych daje ciepłą
wodę zmagazynowaną na kilka dni.

Gwarancja poprawnego działania

Zastosowanie modułu Integrator umożliwia poprawne połączenie źródeł
energii oraz gwarantuje że energia cieplna będzie wykorzystana
optymalnie. Zmniejszone zostało ryzyko popełnienia błędu przy montażu
oraz istotnie skrócił się czas wykonania kotłowni.

Po stronie Makroterm

 • Indywidualne porady i dobór urządzeń
 • Kompletacja urządzeń
 • Kominki z płaszczem wodnym, o mocy 10-47kW, ponad 150
  modeli kominków
 • Moduły Integrator do optymalnego zarządzania energią do 50kW
 • Wysokowydajne kolektory Turbosolar
 • Sterowanie do układu i akcesoria
 • Makroterm oferuje także kompletne gotowe pakiety oraz
  rozwiązania na indywidualne zamówienie

Po stronie Instalatora

 • Dobór kotła, grzejników, ogrzewania podłogowego, zasobnika
  ciepłej wody i akcesoriów montażowych

Zasada działania:

Integrator II SH wyposażony jest w jeden zawór trójdrożny, który obsługiwany jest przez automatykę kominka. Zawór działa na zasadzie priorytetu CWU. W momencie kiedy zostanie osiągnięta zadana temperatura CWU, zawór skieruje strumień ciepła na pozostałe odbiorniki. Integrator wyposażony jest w odpowiednie króćce, które umożliwiają szybkie podłączenie kotła z zaworem trójdrożnym w obudowie. Rozmieszczone króćce oraz komory integratora odpowiednio kierują strumień ciepła z kotła na poszczególne odbiorniki. Integrator wyposażony jest w zawór strefowy, który zabezpiecza instalację przed zakłócaniem niepowołanych przepływów hydraulicznych.

Ogrzewanie hybrydowe: Integrator II SH + kominek + kocioł gazowy + kolektor słoneczny

Ogrzewanie hybrydowe: Integrator II SH + kominek + kocioł gazowy + kolektor słoneczny

Ogrzewanie hybrydowe: Integrator II + kominek + kocioł gazowy + kolektor słoneczny

Ogrzewanie hybrydowe: Integrator II + kominek + kocioł gazowy + kolektor słoneczny

Szczegółowy opis systemu 

Materiały do pobrania

Cennik:

Znajdziesz pod tym adresem.

Karta katalogowa:

Karta katalogowa Integratora II SH (PDF)

Integrator I SH – ogrzewanie hybrydowe

Integrator I SH budowa

Integrator I SH budowa

Integrator I SH umożliwia ogrzewanie hybrydowe poprzez łączenie odbiorników ciepła (centralne ogrzewanie, ogrzewanie podłogowe, zasobnik CWU) i 2 lub 3 źródeł ciepła: kocioł gazowy/stałopalny/elektryczny/olejowy + kominek z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym + zasobnik kolektorów słonecznych. Ogrzewanie hybrydowe jest rozwiązane na tych samych czynnikach i w takich samych układach ciśnieniowych.

Ogrzewanie hybrydowe za pomocą opatentowanej technologii Integratora

 • większa niezawodność i optymalna praca układu grzewczego
 • zarządza i stabilizuje przepływy energii (rozdziela układy, zapobiega zakłóceniom przepływów)
 • porządek instalacji (zasilania i powroty w jednym miejscu montażu)
 • zabudowa kotłowni nie wymaga dużo miejsca
 • funkcja sprzęgła hydraulicznego
 • funkcja rozdzielacza kotłowego na obiegi grzewcze
 • wyposażony w 3-drogowy zawór przełączny z siłownikiem

Integrator umożliwia ponadto:

 • pomiar temperatury i ciśnienia w instalacji
 • nadanie priorytetu CWU: automatyczne przekierowanie energii do ogrzewania wody użytkowej lub pomieszczeń
 • bezpieczną pracę instalacji oraz właściwy przepływ energii w czasie serwisu czy demontażu kotła (funkcje grzewcze realizuje drugie urządzenie)
 • etapowe ogrzewanie hybrydowe przez podłączanie kolejnych urządzeń grzewczych
 • łatwy montaż i powtarzalność budowy instalacji (standaryzowane połączenie), ograniczające awaryjność systemu grzewczego oraz mniej złączek instalacyjnych
 • buforowanie energii słonecznej w płaszczu wodnym kominka
previous arrow
next arrow
Slider

Sposób podłączenia Integratora I SH

Integrator I SH króćce

Integrator I SH króćce

Integrator I SH dzielimy pod względem mocy cieplnej kotła, z którym będzie współpracować. Integrator dostępny jest również w wersji bez sprzęgła hydraulicznego

dane_technicznejpg

Ogrzewanie hybrydowe – przykładowe wykorzystanie Integratora I SH

Kocioł gazowy kondensacyjny z urządzeniem na paliwo stałe i opcjonalnie kolektorami słonecznymi

Wykorzystane źródła energii: Gaz ziemny, biomasa, energia słoneczna.

Jeżeli dom można podłączyć do sieci gazowej zalecamy zastosowanie kotła gazowego kondensacyjnego oraz Kominka z płaszczem wodnym wspomagającym CO i CWU. Kolektory słoneczne Turbosolar dobrze sprawdzą się w przypadku posiadania połaci dachowej skierowanej na południe.

Opis działania

 •  Główne źródło energii – kocioł gazowy kondensacyjny
 •  Źródło uzupełniające – Turbokominek z płaszczem wodnym
 •  Integracja – moduł INTEGRATOR

Ogrzewanie hybrydowe domu jednorodzinnego jest zbudowanie w oparciu o 3 źródła energii. Pierwszeństwo mają kolektory Turbosolar, które korzystają z darmowej energii słonecznej i ogrzewają wodę w zasobniku. Kominek na drewno jest podłączony do instalacji centralnego ogrzewania i zasobnika na wodę. Paląc w kominku ogrzewamy pomieszczenia i ciepłą wodę. Gazowy kocioł jest głównym źródłem energii, który automatycznie podtrzymuje temperaturę w pomieszczeniach. Połączenie źródeł energii i optymalną pracę układu zapewnia Integrator. Łączy i rozdziela strumienie energii czuwając jednocześnie nad właściwym podziałem na cele grzewcze i ciepłą wodę. Kominek może samodzielnie ogrzewać dom. W czasie eksploatacji automatyka Kominka blokuje kocioł gazowy aby uniknąć dublowania się strumieni ciepła. Płaszcz wodny kominka pracuje w układzie otwartym co daje gwarancję bezpieczeństwa. Dzięki patentowemu rozwiązaniu Makroterm, jest bezpośrednio włączony do układu zamkniętego i zabezpieczony otwartym naczyniem przelewowym. Nie wymaga zastosowania wężownicy chłodzącej.

Oszczędności eksploatacyjne

System zintegrowany pozwala na zaoszczędzenie ponad 50% kosztów w
porównaniu do ogrzewania samym gazem. W przypadku częstszego
korzystania z drewna oszczędności mogą być większe. Kolektory słoneczne
od marca do września w 60% pokrywają zapotrzebowanie na ciepłą wodę.
W okresach ciepłej pogody, automatykę turbokominka można ustawić na
ogrzewanie tylko wody użytkowej.

Bezpieczeństwo energetyczne

Ogrzewanie i ciepłą wodę zapewniają 3 niezależne źródła energii. W
przypadku braku gazu dom można w całości ogrzewać turbokominkiem.
Połączenia zasobnika 300 litrowego i kolektorów słonecznych daje ciepłą
wodę zmagazynowaną na kilka dni.

Gwarancja poprawnego działania

Zastosowanie modułu Integrator umożliwia poprawne połączenie źródeł
energii oraz gwarantuje że energia cieplna będzie wykorzystana
optymalnie. Zmniejszone zostało ryzyko popełnienia błędu przy montażu
oraz istotnie skrócił się czas wykonania kotłowni.

Po stronie Makroterm

 • Indywidualne porady i dobór urządzeń
 • Kompletacja urządzeń
 • Kominki z płaszczem wodnym, o mocy 10-47kW, ponad 150
  modeli kominków
 • Moduły Integrator do optymalnego zarządzania energią do 50kW
 • Wysokowydajne kolektory Turbosolar
 • Sterowanie do układu i akcesoria
 • Makroterm oferuje także kompletne gotowe pakiety oraz
  rozwiązania na indywidualne zamówienie

Po stronie Instalatora

 • Dobór kotła, grzejników, ogrzewania podłogowego, zasobnika
  ciepłej wody i akcesoriów montażowych

Zasada działania:

Sterowanie strumieniami ciepła zależne jest od sterownika kominka jak i sterownika kotła. Po stronie źródła ciepła jakim jest kominek zawór spięty jest ze sterownikiem, czujnik sterownika jest umieszczony w tulei zanurzeniowej zasobnika. Sterownik w tym układzie steruje pompą oraz zaworem rozdzielającym umieszczonym w Integratorze. Ładowanie zasobnika przez kominek następuje w priorytecie. Kiedy zostanie osiągnięta temperatura zadana, zawór zmienia pozycję kierując strumień ciepła na odbiorniki CO lub ogrzewania podłogowego.

Ogrzewanie hybrydowe: Integrator I SH + kominek + kocioł gazowy + kolektor słoneczny

Ogrzewanie hybrydowe: Integrator I SH + kominek + kocioł gazowy + kolektor słoneczny

Ogrzewanie hybrydowe: Integrator I + kominek + kocioł gazowy + kolektor słoneczny

Ogrzewanie hybrydowe: Integrator I + kominek + kocioł gazowy + kolektor słoneczny

Szczegółowy opis systemu 

Materiały do pobrania

Cennik:

Znajdziesz pod tym adresem.

 

Karta katalogowa:

Karta katalogowa Integratora I SH (PDF)

Bufor ciepła Combo Power 50+

Bufor ciepła Combo Power 50+ do większych instalacji

bufor-ciepła-Combo-Power-50plusBufor ciepła Combo Power 50+ znajduje zastosowanie w większych instalacjach budownictwa wielorodzinnego, obiektów użytkowych (ogrzewanie szkół, szpitali, biurowców), zakładów usługowych (np. ogrzewanie warsztatów samochodowych) czy produkcyjnych (ogrzewanie hal produkcyjnych).

Bufor ciepła Combo Power 50+ może współpracować z każdym źródłem ciepła. Szczególne zastosowanie znajduje współpracy z kotłami stałopalnymi (kocioł węglowy, kocioł pelletowy, kocioł na ekogroszek itd.) o mocy powyżej 50 kW, z racji na duży zastosowany wymiennik ciepła. Czytaj dalej

Hybrydowy układ grzewczy: współpraca kominka z kotłem, pompą ciepła czy solarami

Hybrydowy układ grzewczy w oparciu o kominek i inne źródła ciepła, takie jak kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, pompa ciepła, czy wreszcie kolektory słoneczne może świetnie funkcjonować i przynosić wymierne korzyści ekonomiczne dla inwestora.

Ogrzewanie hybrydowe: stabilna, kompatybilna współpraca kominka z każdym kotłem

Czy kominek z płaszczem wodnym może współpracować z kotłem? Tak! I jest to jak najbardziej pożądane. Zapewnia to stabilność całego systemu. Zasadniczo chodzi o to, aby urządzenia nie zakłócały nawzajem swojej pracy i nie dublowały się w dostarczaniu energii cieplnej w tym samym momencie. Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy palimy w kominku.

Gdy kominek pracuje w symbiozie z kotłem gazowym lub olejowym sterownik, gwarantuje możliwość synchronicznego zablokowania pracy kotła. Dzięki takiemu rozwiązaniu źródła energii się nie dublują. Automatyka Turbokominka® blokuje załączenie się palnika kotła (tzw. tryb stand-by). Po wygaśnięciu Turbokominka®, funkcje kotła są automatycznie przywracane. Współpraca na linii kominek-kocioł dotyczy też przepływów hydraulicznych. Zastosowanie Integratora Smart CO pozwala na wyeliminowanie “przebijania się” ciepła kotłowego na płaszcz wodny kominka w trakcie grzania ciepłej wody przez kocioł.

Ogrzewanie hybrydowe
Hybrydowy układ grzewczy: optymalizacja zamiast oddania energii solarnej do atmosfery

W okresie wiosenno-letnim oraz wczesnej jesieni kolektory słoneczne są w stanie dostarczyć energię pokrywającą całkowite zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Jednak, co w przypadku, kiedy wybieramy się na urlop? Odbiór ciepłej wody jest wtedy znacznie ograniczony. Nagromadzoną nadwyżkę energii można albo przenieść do dodatkowego, najlepiej hybrydowego zasobnika albo uwolnić do atmosfery. Niezależnie od tego można wdrożyć buforowanie z pomocą sterownika T-sol (sterownik układu solarnego). Dzięki wbudowanej funkcji “urlopowej” nadwyżka energii jest wypuszczana przez kolektory do atmosfery. Niweluje to ryzyko przegrzania systemu, jednak ciepło nie zostaje optymalnie zagospodarowane przez hybrydowy układ grzewczy.

Turbokominek® jako ekonomiczne buforowanie ciepła

Potencjał podstawowego zasobnika buforującego ciepło solarne można wzmocnić w prosty, ekonomiczny sposób, w oparciu o dedykowaną opcję sterownika T-sol. Wychodząc naprzeciw klientom, którzy chcieliby zagospodarować więcej ciepła solarnego, niż umożliwia im to podstawowy zasobnik firma Makroterm opracowała alternatywne  buforowanie ciepła solarnego, które nie stanowi dodatkowego urządzenia w systemie grzewczym. Funkcja sterownika T-sol polega na tym, że nadwyżkę energii z solara przejmuje płaszcz wodny Turbokominka® (dzięki współpracy z Integratorem). 

Czytaj dalej