Odzysk ciepła ze spalin

Przykład 1. Odzysk ciepła ze spalin pieca gazowego spożywczego przez zastosowanie ekonomizera

Odzysk ciepła ze spalin dla zakładu przemysłu spożywczego

Odzysk ciepła ze spalin dla zakładu przemysłu spożywczego

Typ obiektu: Zakład przemysłu spożywczego

Czytaj dalej

Odzysk ciepła z chłodzenia

Przykład 1.

Odzysk ciepła z chłodzenia dla obiektu opiekuńczo - rehabilatycyjnego

Odzysk ciepła z chłodzenia dla obiektu opiekuńczo – rehabilatycyjnego

Typ obiektu: Obiekt opiekuńczo – rehabilitacyjny

Źródło ciepła:

 • zespół kotłów kondensacyjnych
 • zespół pomp ciepła

Źródło chłodu:

 • zespół wytwornic wody lodowej

Zagospodarowanie ciepła:

 • obiegi CO
 • CWU
 • obiegi wentylacji

Zagospodarowanie chłodu:

 • obieg wentylacji
 • klimakonwektory

Problemy:

 • wysokie koszty przygotowania wewnętrznej kotłowni
 • zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie
 • wysokie koszty eksploatacyjne

Rozwiązanie:

 • odzysk ciepła z układu chłodzenia (zespołu wytwornic wody lodowej)
 • zagospodarowane ciepło odpadowe zapewnia CWU dla obiektu

 Korzyści:

 • zagospodarowane ciepło odpadowe w zasadzie za darmo zapewnia CWU dla obiektu

Przykład 2.

Odzysk ciepła z chłodzenia dla obiektu hotelowego o wysokim standardzie

Odzysk ciepła z chłodzenia dla obiektu hotelowego o wysokim standardzie

Typ obiektu: Obiekt hotelowy o wysokim standardzie

Źródło ciepła

Źródło chłodu:

 • Agregat wody lodowej lub zespół agregatów

Zagospodarowanie ciepła:

 • ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe
 • CWU
 • obiegi wentylacji
 • obiegi wentylacji

Zagospodarowanie chłodu:

 • obieg wentylacji
 • klimakonwektory
 • chłodzenie podłogowe

Problemy:

 • wysokie koszty chłodzenia

Rozwiązanie:

 • pełny odzysk ciepła z układu chłodzącego

 Korzyści:

 • zagospodarowane ciepło odpadowe w okresie letnim daje możliwość pokrycia 80% zapotrzebowania na CWU
 • bezpośredni zwrot z inwestycji przy średnim obłożeniu hotelu (75-80%) to ok. 2,5 roku

Przykład 3.

Odzysk ciepła z chłodzenia dla obiektu hotelowego z aquaparkiem

Odzysk ciepła z chłodzenia dla obiektu hotelowego z aquaparkiem

Typ obiektu: Obiekt hotelowy z aquaparkiem

Źródło ciepła:

 • piec gazowy
 • kogenerator

Źródło chłodu:

 • agregat wody lodowej absorpcyjny

Zagospodarowanie ciepła:

 • obiegi wentylacji
 • CWU o wysokim parametrze
 • ogrzewanie – klimakonwektory
 • CWU o niskim parametrze
 • ogrzewanie podłogowe
 • technologie basenowe
 • ogrzewanie podłogowe

Zagospodarowanie chłodu:

 • obieg wentylacji
 • klimakonwektory
 • woda lodowa sauny

Problemy:

 • wysokie koszty eksploatacyjne

Rozwiązanie:

 • odzysk ciepła z układu chłodzącego

 Korzyści:

 • obniżenie kosztów eksploatacyjnych
 • ciepło odpadowe pozyskane z kogeneratora i układu chłodzenia pokrywa 75% zapotrzebowania na ogrzewanie obiektu, CWU i basenu

Przykład 4.

Odzysk ciepła z chłodzenia wtryskarek dla zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych

Odzysk ciepła z chłodzenia wtryskarek dla zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych

Typ obiektu: Zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Źródło ciepła:

 • centrala grzewcza gazowa

Źródło chłodu:

 • zespół agregatów wody lodowej

Zagospodarowanie ciepła:

 • ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe
 • CWU
 • obiegi wentylacji

Zagospodarowanie chłodu:

 • chłodzenie wtryskarek
 • chłodzenie podłogowe
 • chłód do wentylacji i klimakonwektorów

Problemy:

 • zapotrzebowanie na chłodzenie
  wtryskarek

Rozwiązanie:

 • zespół agregatów wody lodowej z odzyskiem ciepła

 Korzyści:

 • obniżenie kosztów eksloatacyjnych
 • ciepło odpadowe z chłodzenia pokrywa w zimie 90% zapotrzebowania na CWU

Przykład 5.

Odzysk ciepła z chłodzenia kotła dla zakładu odzieżowego

Odzysk ciepła z chłodzenia kotła dla zakładu odzieżowego

Typ obiektu: Zakład odzieżowy średniej wielkości

Źródło ciepła:

 • kocioł parowy

Źródło  chłodu:

 • agregat wody lodowej absorpcyjny

Zagospodarowanie ciepła:

 • nagrzewnice CO
 • CWU
 • obiegi wentylacji

Zagospodarowanie chłodu:

 • wentylacja
 • klimakonwektory

Problemy:

 • zapotrzebowanie na chłodzenie
  kotła

Rozwiązanie:

 •  agregat wody lodowej z odzyskiem ciepła

 Korzyści:

 • w całości wykorzystuje się energię odpadową z procesu produkcji

System wielomedialny z buforami ciepła (i chłodu)

System wielomedialny pozwala wykorzystać różne źródła energii (urządzenia grzewcze, chłodzące, odzysk ciepła z układów chłodzenia) zapewniając dużą moc układu grzewczego przez optymalizację doboru źródeł oraz właściwe magazynowanie i dystrybucję ciepła/chłodu z pomocą dedykowanych buforów Connect Premium.

Przykład 1. System wielomedialny z buforami ciepła i chłodu

Wielomedialny sytem grzewczy dla obiektu opiekuńczo - rehabilatycyjnego

Wielomedialny system grzewczy dla obiektu opiekuńczo – rehabilatycyjnego

 

Typ obiektu: Obiekt opiekuńczo – rehabilitacyjny.

Źródło ciepła:

 • zespół kotłów kondensacyjnych
 • zespół pomp ciepła
 • zespół wytwornic wody lodowej

Źródło chłodu:

 • zespół wytwornic wody lodowej
 • zespół pomp ciepła

Zagospodarowanie ciepła:

 • obiegi CO
 • CWU
 • obiegi wentylacji

Zagospodarowanie chłodu:

 • obieg wentylacji
 • klimakonwektory

Problemy:

 • wysokie koszty przygotowania wewnętrznej kotłowni
 • zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie
 • wysokie koszty eksploatacyjne

Rozwiązanie:

 • wdrożenie wielomedialnego systemu ogrzewania, w oparciu o moduły ciepła i chłodu z wykorzystaniem Connect Premium

Korzyści:

 • obniżenie kosztów eksploatacji
 • zagospodarowane ciepło odpadowe w zasadzie za darmo zapewnia CWU dla obiektu

 

Przykład 2. System wielomedialny z buforem ciepła

System wielomedialny w zewnętrznej centrali grzewczej

System wielomedialny w zewnętrznej centrali grzewczej

Typ obiektu: Zespół mieszkalny o łącznej powierzchni ok 6 000 m², składający się z trzech obiektów

Źródło ciepła:

 • zespół kotłów kondensacyjnych
 • zespół pomp ciepła

Zagospodarowanie ciepła:

 • ogrzewanie 3 budynków mieszkalnych i zapewnienie CWU

Problemy:

 • wysokie koszty przygotowania wewnętrznej kotłowni
 • zapotrzebowanie na ogrzewanie
 • wysokie koszty eksploatacyjne

Rozwiązanie:

 • wdrożenie wielomedialnego systemu ogrzewania, w oparciu o moduł ciepła Connect Premium

Korzyści:

 • podniesienie efektywności ogrzewania

Zewnętrzna centrala grzewcza i RecoEnergy

Jako specjaliści od systemów ogrzewania oferujemy również projektowanie, dobór urządzeń oraz systemów sterowania do zewnętrznych centrali grzewczych, pełniących rolę kotłowni kontenerowych. Taka centrala stanowi zespół urządzeń do ogrzewania budynku, umieszczony poza obiektem. W klimacie umiarkowanym, jesteśmy przyzwyczajeni do umieszczania źródeł ciepła w kotłowni. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii i właściwemu zaizolowaniu praca urządzeń grzewczych jest możliwa na zewnątrz.

Zewnętrzna centrala grzewcza ma swoje zastosowanie w obiektach przemysłowych, użytkowych, sakralnych, wielomieszkalnych: sanatoria, akademiki, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Zewnętrzna centrala grzewcza i system RecoEnergy – przykład instalacji

Inwestycja z zewnętrzną centralą grzewczą – zespół mieszkalny o łącznej powierzchni ok 6 000 m², składający się z trzech obiektów.

centrala grzewczaZastosowany Connect Premium RecoEnergy pełni funkcję bufora energii o pojemności 2700 litrów, z układem 2 wymienników ciepła o dużej powierzchni wymiany energii – 56 m² każdy. System grzewczy w tej instalacji składa się z gazowych pomp ciepła ze wspomaganiem z kotłów kondensacyjnych.

Bufor i wymiana energii

Zespół pomp ciepła zewnętrznej centrali grzewczej

Zewnętrzna centrala grzewcza. Zespół kotłów kondensacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informacje o obiekcie

 • Powierzchnia użytkowa – ok. 6000 m² zlokalizowana w 3 obiektach mieszkalno-użytkowych
 • Zapotrzebowanie na ciepło/ moc grzewczą – 380 kW
 • Szacunkowa liczba mieszkańców/ użytkowników – 180
 • Szacunkowe zapotrzebowanie na CWU na dobę – 20 000l/dobę
 • Zaplecze kuchenne do przygotowania posiłków

2. Informacje o instalacji

 • Charakterystyka starej instalacji
  Instalacja w opisywanym obiekcie była wykonana we wczesnych latach 90-tych, zaprojektowana na stosunkowo wysokie temperatury czynnika grzewczego. Źródła ciepła według obecnych standardów były nieekonomiczne. Były to kotły gazowe na palnikach wentylatorowych. Dodatkowo istniejąca instalacja solarna 200 m² kolektorów słonecznych była podłączona w sposób niedający pełnego wykorzystania energii słonecznej. Modernizacja polegała na wymianie źródeł energii na nowoczesne przy jednoczesnym optymalnym połączeniu urządzeń w kilku obiektach i skutecznym sterowaniu energią.
 • Charakterystyka nowej instalacji grzewczej
  Stara instalacja została zamieniona na kaskadę gazowych absorpcyjnych pomp ciepła połączonych z kaskadą kotłów kondensacyjnych poprzez wymiennik integracyjny Connect Premium RecoEnergy. Urządzenie zostało zaprojektowane do połączenia 2 źródeł energii. Pełni funkcję wymiennika energii, bufora oraz sprzęgła hydraulicznego. W opisywanym obiekcie jest to zbiornik stalowy o pojemności 2700 litrów, wyposażony w 2 wymienniki ciepła; dolny – przeznaczony do współpracy z pompami ciepła o dużej powierzchni wymiany (56 m²) oraz górny wymiennik kotłowy. Cały system został skonfigurowany do obsłużenia zespołu 3 budynków o sumarycznej powierzchni 6000 m².

Opis działania instalacji w systemie RecoEnergy

Źródła ciepła pracują na rzecz jednego bufora-wymiennika Connect Premium RecoEnergy o pojemności 2700 litrów, z którego następuję optymalny rozdział energii na 3 budynki (ciepła woda i ogrzewanie). Pompy ciepła (gazowe absorpcyjne) pracują równocześnie z kotłami, nie zakłócając parametrów powrotu. Connect Premium RecoEnergy pełni funkcję integratora i sprzęgła hydraulicznego o dużej pojemności. Wielomedialne podłączenie pomp ciepła i kotłów jest możliwe dzięki zastosowaniu dwóch wymienników ciepła o bardzo dużej powierzchni wymiany energii, umieszczonych w urządzeniu.

 • Pompy ciepła pracują w zakresie temperatur 20-65 st C, podłączone do dolnego wymiennika energii
 • Kotły gazowe kondensacyjne pracują w zakresie temperatur 65-75 st C
 • Źródła energii pracują na rzecz bufora Connect Premium RecoEnergy, następnie energia jest dystrybuowana do budynków
 • Konstrukcja zbiornika Connect Premium RecoEnergy polega na zaszyciu w płaszczu stalowym 2 wymienników ze stali nierdzewnej o bardzo dużej powierzchni wymiany ciepła (56 m² każdy z wymienników) i niskich oparach przepływu do 10kPa
 • Przez każdy z wymienników przepływa 15 000 l/ godzinę czynnika grzewczego
 • W każdym z budynków mieści się osobny system sterowania, który zarządza ciepłą wodą i ogrzewaniem

Dedykowane nowoczesne systemy sterujące zarządzają przepływem energii we wszystkich budynkach

Rekomendacje dla inwestorów

Przedstawiony sposób modernizacji systemu grzewczego pozwala w prosty sposób wykonać nowoczesną instalację, dostosowaną do potrzeb użytkownika, odpowiadającą obecnym standardom.

Oszczędności wynikające z wielomedialności systemu

Poprzez zastosowanie pomp ciepła w połączeniu z kotłami gazowymi kondensacyjnymi znaczącemu obniżeniu uległy koszty ogrzewania obiektu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła przez większą część roku samodzielnie pokrywają zapotrzebowanie na ciepło, wykorzystując niski parametr. Jedynie w krótkim okresie obniżonej temperatury, kiedy grzejniki trzeba zasilać wyższym parametrem włączają się kotły i dogrzewają brakującą część energii. Jest to możliwe tylko dzięki zastosowaniu urządzenia typu Connect Premium RecoEnergy, które umożliwia równoległą pracę pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych na rzecz tej samej instalacji. W takiej konfiguracji można zastosować mniejszą moc pomp ciepła, co wiąże się z niższymi kosztami inwestycyjnymi.

Oszczędności wynikające z wielofunkcyjności Connect Premium RecoEnergy

Integracja poprzez Connect Premium RecoEnergy eliminuje także zastosowanie drogich wymienników płytowych, grupy pompowej oraz sprzęgła hydraulicznego. W kalkulacji kosztów należy także uwzględnić mniejsze zużycie prądu – brak pompy obiegowej, pracującej praktycznie przez 24h/ 365 dni w roku. Daje to istotne oszczędności, rzędu kilkunastu złotych rocznie na samym prądzie elektrycznym.

 

Chcesz wiedzieć więcej – skorzystaj z poniższego formularza:

Wyślij zapytanie

Podaj nam swoje dane kontaktowe

Telefon: *
E-mail(wymagane): *

Kopia wiadomości zostanie wysłana na ten adres.

Przekazując swoje dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przez firmę Makroterm. Na podany adres wyślemy żądany plik. W każdym momencie możesz wycofać swoją decyzję, odpowiadając na wiadomość e-mailową.

Administratorem danych osobowych jest „Makroterm” Agata i Krzysztof Wąchała Sp.j. z siedzibą w Krakowie. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem makroterm@makroterm.com.pl. Pod tym adresem możesz roównież uzyskać informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Connect Premium RecoEnergy – wytyczne dla projektantów

Connect Premium RecoEnergy jest urządzeniem wykonywanym na zamówienie i dostosowanym do wymagań danego inwestora. Możliwe jest wykonanie w konfiguracji z –jednym , -dwoma lub trzema wewnętrznymi wymiennikami (do pracy np. z kolektorami słonecznymi) o niskich oporach i dużej powierzchni wymiany. Objętość bufora może wynosić od 300 do 5000 litrów. W celu przygotowania konkretnej oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy zapytania@makroterm.com.pl. Urządzenie będzie wykonane według indywidualnych wymagań i dostosowane do pomieszczenia i sposobu wniesienia do miejsca montażu.

Od strony instalacyjnej zastosowanie bufora Connect Premium RecoEnergy umożliwia optymalne wykorzystanie pomp ciepła i dogrzewanie kotłem różnicy temperatur. Równoległa praca pompy ciepła i kotła pozwala na oszczędności bez niebezpieczeństwa nadmiernego wzrostu temperatury powrotu pompy ciepła.

 • Prosty i niezawodny system łączenia 2-3 źródeł energii pracujących na różnych mediach
 • Wysokowydajne wymienniki ciepła o duże powierzchni wymiany do 120 m2
 • Możliwość umieszczenia trzeciego wymiennika solarnego
 • Wymienniki energii o niskich oporach hydraulicznych do max 10kPa
 • Eliminacja wymienników płytowych, sprzęgła hydraulicznego i grupy pompowej o dużej wydajności do obsługi bufora.
 • Idealny system do modernizacji obiektów z wykorzystaniem absorpcyjnych pomp ciepła
 • Szybki montaż przez ekipę instalacyjną. Przyłącza do wymiennika PC/kotłowego

Audyt cieplny ogrzewania, chłodzenia i produkcji

Firma Makroterm opracowuje kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania energią dla przemysłu. W zakres naszych działań wchodzi:

  • audyt cieplny – opracowanie koncepcji,
  • dobór i produkcja dedykowanych urządzeń,
  • wdrożenie i nadzór nad wykonaniem instalacji.

Audyt cieplny

Firma Makroterm oferuje audyt cieplny umożliwiający właściwe zarządzanie energią cieplną obiektów przemysłowych, użytkowych oraz dużych obiektów mieszkalnych.

audyt cieplny

Dla kogo przeprowadzamy audyt cieplny?

Audyt proponujemy przedsiębiorstwom stawiającym na poprawę efektywności energetycznej swoich obiektów. W szczególności są to:

 • kompleksy mieszkalne,
 • hotele, pensjonaty,
 • obiekty rekreacyjne i gastronomiczne,
 • zakłady generujące ciepło odpadowe,
 • przedsiębiorstwa wymagające chłodzenia maszyn i urządzeń,
 • suszarnie, centrale wentylacyjne,
 • centra danych, serwerownie.

Pierwszy etap audytu gospodarki cieplnej stanowią bezpłatne konsultacje, wstępny projekt dedykowanego systemu ogrzewania i chłodzenia RecoEnergy oraz doradztwo w zakresie parametrów technicznych jego elementów.

System umożliwia obniżenie kosztów zuzycia energii w przedsiębiorstwie i kompleksowe zarządzanie gospodarką ciepła i chłodu obiektów mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych. Wdrożenie założeń systemu RecoEnergy pozwala na zagospodarowanie ciepła ze spalin, oparów, układów chłodniczych oraz wypromieniowanego z urządzeń.

Audyt cieplny – kontakt

Chcesz wiedzieć więcej – zadzwoń + 48 601 454 967 lub skorzystaj z poniższego formularza:

Wyślij zapytanie

Podaj nam swoje dane kontaktowe

Telefon: *
E-mail(wymagane): *

Kopia wiadomości zostanie wysłana na ten adres.

Przekazując swoje dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przez firmę Makroterm. Na podany adres wyślemy żądany plik. W każdym momencie możesz wycofać swoją decyzję, odpowiadając na wiadomość e-mailową.

Administratorem danych osobowych jest „Makroterm” Agata i Krzysztof Wąchała Sp.j. z siedzibą w Krakowie. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem makroterm@makroterm.com.pl. Pod tym adresem możesz roównież uzyskać informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.