Sprzęgło rozdzielacz COMPACT SH (rozdzielacz kotłowy ze sprzęgłem hydraulicznym)

 

>różne przepływy w obiegach grzewczych

rozdzielacze-co

rozdzielacz wody CoMPACT SH - zastosowanie

Sprzęgło rozdzielacz Compact SH

 • rozdzielacz kotłowy zintegrowany z poziomym sprzęgłem hydraulicznym
  optymalizacja kosztów instalacji
 • sprzęgło rozdzielacz pozwala na zrównoważenie instalacji CO ze wszystkimi obiegami
 • uporządkowane obiegi grzewcze z możliwością indywidualnego systemu sterowania
 • możliwość prostego wyłączenia z pracy poszczególnych obiegów
 • sprzęgło rozdzielacz ogranicza ilość urządzeń montażowych – więcej miejsca w kotłowni
 • ustalone kierunki przepływów
 • system uchwytów na ścianie do montażu
 • opcja – za dodatkową opłatą – wyposażenie w izolację z osłoną aluminiową.

Sprzęgło rozdzielacz COMPACT SH – budowa urządzenia

 1. Oddzielone belki zasilania i powrotu
 2. Króćce zasilania i powrotu – upraszczają montaż instalacji, każdy obieg może mieć indywidualną armaturę regulującą i pomiarową, opcja zastosowania pomp i/lub zaworów trójdrogowych na każdym obiegu
 3. Komora sprzęgła hydraulicznego – oddziela strumieni masowych w obiegu kotła i obwodach grzewczych, zapobiega zakłóceniom przepływu, rozdziela obieg kotłowy od grzewczego
 4. Króciec spustowy komory SH – opróżnianie
  wody i odprowadzenie osadów z pracy instalacji
 5. Gniazdo czujnika – pomiar temperatury – regulacja całej instalacji za pomocą jednego sterownika

Podział sprzęgło rozdzielaczy Compact SH ze względu na przepływ od źródła ciepła dla małych obiektów oraz ilość obsługiwanych obiegów w instalacji grzewczej przedstawia poniższa tabela:


Compact-SH

 

 

 

Dla obiektów wielomieszkalnych, użytkowych i przemysłowych dostępny jest rozdzielacz kotłowy z wbudowanym sprzęgłem hydraulicznym COMPACT SH Power 50+ dla przepływów: 9-27 m3

Oferta rozdzielaczy Makroterm

Slider

Compact SH – karta katalogowa i cennik do pobrania

 • Sprzęgłorozdzielacz Compact SH karta katalogowa (PDF)
 • Cennik urządzeń instalacyjnych (PDF)
 • Przykładowe schematy instalacyjne(PDF)