3 grupy pompowe + rozdzielacz

wymiary2-grupa-pompowa wymiary3-grupa-pompowa wymiary4-grupapompowa wymiary-grupa-pompowa-z-rozdzielaczem