Referencje – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

W imieniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii chciałbym wyrazić swoje uznanie, pogratulować i podziękować  Państwu za dotychczasową aktywność i zaangażowanie Państwa firm w rozwój polskiego eksportu i promowanie rodzimej marki za granicą.

(…) Jestem przekonany, że nasze wspólne działanie pozwolą na jeszcze bardziej dynamiczną obecność polskich firm za granicą, przyczynią się do dynamicznego rozwoju rodzimych przedsiębiorstw oraz do dalszego wzrostu rozpoznawalności polskich produktów i usług na rynkach zagranicznych.

Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii