Odzysk ciepła z oparów

Odzysk ciepła z oparów. Przykład 1.

Odzysk ciepła z oparów dla zakładu przemysłu spożywczego

Odzysk ciepła z oparów dla zakładu przemysłu spożywczego

Typ obiektu: Zakład przemysłu spożywczego

Źródło ciepła:

  • piece gazowe
  • opary i spaliny

Zagospodarowanie ciepła:

  • nagrzewnice
  • CWU
  • obiegi wentylacji
  • woda technologiczna

Problemy:

  • wysokie koszty eksploatacyjne

Rozwiązanie:

  • odzysk ciepła z oparów

 Korzyści:

  • obniżenie kosztów eksploatacyjnych
  • ciepło odpadowe pozyskane z oparów i spalin pokrywa 80% zapotrzebowania na CWU w okresie letnim i 100% w okresie zimowym