Systemy z zastosowaniem urządzeń grzewczo-chłodzących

Przykład 1.

System z zastosowaniem pomp rewersyjnych

System z zastosowaniem pomp rewersyjnych

Typ obiektu: Obiekt opiekuńczo – rehabilitacyjny

Źródło ciepła:

 • zespół kotłów kondensacyjnych
 • zespół pomp ciepła

Źródło chłodu:

 • zespół wytwornic wody lodowej

Zagospodarowanie ciepła:

 • obiegi CO
 • CWU
 • obiegi wentylacji

Zagospodarowanie chłodu:

 • obieg wentylacji
 • klimakonwektory

Problemy:

 • wysokie koszty przygotowania wewnętrznej kotłowni
 • zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie
 • wysokie koszty eksploatacyjne

Rozwiązanie:

 • zastosowanie pomp rewersyjnych

 Korzyści:

 • zagospodarowane ciepło odpadowe w zasadzie za darmo zapewnia CWU dla obiektu