Makroterm je lídrom na trhu v poskytovaní riešenia vykurovacích sústav pre rodinné domy s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Firmou vyrábané Integrované vykurovacie systémy zabezpečujú úsporné využívanie energie z krbu, slnečných kolektorov a plynového kotla. Firma sa intenzívne zaoberá výskumnou a vývojovou činnosť, čo prinieslo množstvo výsledkov vo forme patentovaných riešení, ktoré zlepšujú funkciu vykurovacích systémov pre domy.

Na trhu vykurovacej techniky pôsobíme už od začiatku 90-tych rokov. Behom necelých desiatich rokov sa Makroterm preformoval z obchodno-dodávateľskej firmy na pružne fungujúcu vývojovo-výrobnú spoločnosť, známu nielen v Poľsku ale aj vo svete.

Naše Obchodno-Logistické Stredisko sa nachádza v Siedliskach pod Krakovom, z ktorého Integrované vykurovacie systémy dodávame do distribučných firiem. Pri stredisku sa tiež nachádzajú Produkčné a Skladovacie Haly, v ktorých sa vyrábajú produkty Makrotermu ako napr.: krby s vodným plášťom – Turbokominek, slnečné kolektory Turbosolar, integrátory, alebo inštalačné výrobky ako kotlové rozdeľovače, zlučovače a solárna výrobná linka. Produkčné Haly sú priebežne modernizované a vybavované najnovšími zváracími robotmi, lasermi, náterovo-lakovníckymi systémami. Našou prioritou je systematická modernizácia výrobných liniek s cieľom neustáleho zvyšovania kvality našich výrobkov.

Kvalita celého výrobného procesu je prísne kontrolovaná v súlade s požiadavkami označenia CE. Zavedená moderná technologická linka, zrobotizované pracoviská ako aj inovačný systém kontroly a riadenia kvality umožňujú monitoring každého prvku zariadenia v ľubovoľnej etape počas výroby.

Sídlo firmy spolu s firemnou predajňou sa nachádza v Krakove. Ďalšie firemné predajne v regióne môžete navštíviť v Zakopanom a v Novom Targu. Naše výrobky sú dostupné aj pre ďalšie oblasti Poľska sprostredkované partnerskými obchodnými miestami

Nechceme zveličovať, ale Makrotermu patrí popredné miesto medzi inovačnými firmami v danom odvetví – množstvo patentov a výhradných práv potvrdzuje moderný prístup k využívaniu energie, jej spätnému využitiu, neustálemu zdokonaľovaniu výrobkov. Náš príspevok do rozvoja vykurovacej techniky bol mnohonásobne oceňovaný firmami, inštitúciami alebo organizátormi výstav a veľtrhov. Množstvo odmien, ocenení a diplomov zdobí kanceláriu majiteľov firmy pani Agaty a pána Krzysztofa Wąchała. Medzi nimi sú napr. Sošky Zlatého Inštalatéra alebo ocenenie malopoľského vojvodstva pre Firmu Roku.


Keďže prijímame čoraz novšie výzvy, určujeme trendy – vznikajú veľmi moderné, funkčné a ekonomické zariadenia a riešenia, ktoré nielen vykurujú domy, ale tiež zvyšujú bezpečnosť a tepelný komfort, a zároveň zabezpečujú veľké úspory. O nič menej nie je pre nás dôležitá ekológia, preto v našich systémoch staviame na obnoviteľných zdrojoch energie.

 

Naše inovácie
Ako prví sme vytvorili a uviedli na trh krbovú vložku s vodným plášťom určenú pre prácu v uzavretom systéme.
Ďalšou inováciou bolo zavedenie systémov Integrovaného Vykurovania, ktoré v súčasnosti ponúka množstvo firiem.
Naše moderné a stále zdokonaľované mikroprocesorové regulátory si tiež rýchlo získali pozitívne hodnotenie a nasledovníkov. Ako prví sme zaviedli grafický displej so zobrazovaním pracovných schém. Náš solárny regulátor T-sol s funkciou mimosezónneho spúšťania bol tiež prvým regulátorom svojho typu na trhu.
Zaviedli sme aj rad vylepšení s cieľom správnej a rýchlej montáže našich výrobkov ako aj ďalších prvkov kotolní. Na trhu prvý integrátor alebo kotlové rozdeľovače umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž vykurovacích inštalácií.
EURÓPSKE FONDY
MAKROTERM realizuje projekt: Zavedenie Plánu rozvoja exportu. Projekt je spolufinancovaný Európskou v rámci Opatrenia 6.1. „Exportný certifikát” Operačného programu Inovačné Hospodárstvo 2007-2013. Európske fondy – pre rozvoj inovačného hospodárstva.